Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Perustelut

Hyvinvointialuelain 97§:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja. 

Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre).

Jaostojen kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Henkilöstöjaoston kokous 5.6.2024

Konserni- ja toimitilajaoston kokous 28.5.2024

 

Hyvinvointialuejohtaja
Hankinta:
§ 36/2024 9Lives Team Oy:n sopimuksen siirtäminen Stella Kotipalvelut Oy:lle, 05.06.2024
§ 37/2024 9Lives Team Oy:n sopimuksen siirtäminen 9Lives Kotipalvelut Oy:lle, 06.06.2024
§ 39/2024 Tipotien sosiaali- ja terveysaseman vuokrasopimus, 07.06.2024
Yleishallinto:
§ 40/2024 Strategian toimeenpanoryhmän asettaminen palvelustrategiaryhmän tilalle sekä ryhmän kokoonpanon ja tehtävien päivittäminen, 10.06.2024
§ 41/2024 Palveluiden verkoston valmisteluryhmän asettaminen, 10.06.2024

Sote-johtaja
Hankinta:
§ 77/2024 Hankintapäätöksen itseoikaisupäätös: Oikomishoidon hankinta, osa-alue 1 Tavanomaiset oikomishoidon kojeet, 11.06.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan ja sosiaali- ja terveysjohtajan edellä mainittuihin ajalla 5.6.-11.6.2024 tekemiin päätöksiin,
     
  • että ei käytä otto-oikeutta jaostojen edellä mainittuihin ajalla 28.5.-5.6.2024 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Aluehallituksen varajäsen Veikko Vallin saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).