Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Aluevaltuuston 13.5.2024 päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Katri Lielahti, HALLINTOASSISTENTTI, katri.lielahti@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 43 §:n mukaan aluehallituksen tulee vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta (101 §). 

Aluevaltuuston kokouksen 13.5.2024 asiat:

§ 47 Aluevaltuuston kokouksen avaus
§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 49 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 50 Osavuosikatsaus 1-3/2024 
§ 51 Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028 
§ 52 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ja asunnottomuuden palveluiden verkoston suunnitelma 2024-2035 
§ 53 Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustaja aluevaltuustossa
§ 54 Monipalveluvaliokunnan valiokuntamietintö lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämisestä Pirkanmaan hyvinvointialueella 
§ 55 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Valtuustoaloite lastensuojelun laadun parantamiseksi 
§ 56 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Valtuustoaloite lasten ja nuorten psyykkisestä oirehtimisesta 
§ 57 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Palvelubussikokeilu Pirkanmaan hyvinvointialueella 
§ 58 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Asunto ensin -toimintamallin saamiseksi Tampereelle 
§ 59 Aluevaltuutettujen valtuustoaloitteet 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • todeta, että aluevaltuuston kokouksessa 13.5.2024 tekemät päätökset, ovat syntyneet lain mukaisessa järjestyksessä ja ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja
     
  • panna aluevaltuuston päätökset täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).