Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja informoi ajankohtaisista asioista (30 min).

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola ja NHG asiantuntija Tuomas Nikoskinen kertoivat katsauksen ostopalvelutyöryhmän työn etenemisestä. 

Lisäksi hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola informoi tulevasta lisäsopeutustarpeesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).