Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Kehitysvammaisten ympärivuorokautista palveluasumista koskevan palvelutoiminnan liikkeenluovutuksen valmistelun käynnistäminen

14045/2024

Valmistelija

  • Päivi Tryyki, PALVELULINJAJOHTAJA, paivi.tryyki@pirha.fi
  • Marjaana Räsänen, VAMMAISPALVELUJOHTAJA, marjaana.rasanen@pirha.fi
  • Anna Mustonen, PALVELUPÄÄLLIKKÖ, anna.mustonen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueella on voimassa oleva sopimus Honkalampi-säätiön kanssa kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumispalvelun tuottamisesta. Honkalampi-säätiö on tuottanut ko. palvelua pirkanmaalaisille kehitysvammaisille asiakkaille Kalkun asumisyksikössä. Honkalampi-säätiö on irtisanonut palveluntuottamiseen liittyvän sopimuksen siten, että sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 10.10.2024.

Liikkeenluovutuksen valmistelu

Tampereen kaupunki on kilpailuttanut vuonna 2018 palveluntuottajan kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumispalvelun yksikköön Kalkkuun. Palveluntuottajaksi valittiin kilpailutuksen tuloksena Honkalampi-säätiö. Tampereen kaupunki on tehnyt vuokrasopimuksen ja tarjonnut tilat palveluntuottajan käyttöön. Vuokrasopimus on siirtynyt hyvinvointialueelle. Kalkun asumisyksikön kiinteistön omistaa Tampereen Vuokratalosäätiö.

Yksikössä on 15 asiakaspaikkaa ja asumisyksikön asukkaat ovat pirkanmaalaisia. Henkilökuntaa Honkalampi-säätiöllä on Kalkun asumisyksikössä yhteensä 16. Yksikössä on vakiintunut toiminta ja sen tilat ovat asiakkaiden tarpeisiin vastaavat. Yksikön haltuunotto liikkeenluovutuksella omaksi toiminnaksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi tilanteessa.

Liikkeenluovutuksen valmistelu yhteistoiminnassa Honkalampi-säätiön kanssa esitetään käynnistettäväksi niin, että toiminta siirtyisi Pirkanmaan hyvinvointialueen tuottamaksi palveluksi 11.10.2024 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • käynnistää liikkeenluovutuksen valmistelun yhteistoiminnassa Honkalampi-säätiön kanssa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki oli kokouksessa läsnä.

Tiedoksi

Päivi Tryyki, Tuulikki Parikka, Marjaana Räsänen, Anna Mustonen, Annika Itälä, Vesa Koskinen, Susanne Backlund, Honkalampi-säätiö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).