Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistäminen sekä Y-talon maanvuokrauksen ennenaikainen päättäminen ja rakennuksen lunastaminen

9980/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi
Matias Seini, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, matias.seini@pirha.fi

Perustelut

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty ja päätös investointihankkeen käynnistämisestä on tehty aluevaltuustossa 15.1.2024. Päätös on ehdollinen, kunnes valtioneuvosto hyväksyy Pirkanmaan hyvinvointialueen tasapainotusohjelman. Uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelmassa uudisrakennus sijoittuu nykyisen Q-rakennuksen päälle. Q-rakennuksessa on tällä hetkellä lasten ja nuorisopsykiatrian toiminta ja sairaalakoulu. Vaativan erikoissairaanhoidon näkökulmasta alue on ainoa mahdollinen paikka sijoittaa kuuman sairaalan toiminnot sairaalan ytimeen.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen suunnittelu käynnistettiin, koska nykyinen sijainti tarvitaan uudistamisohjelman loppuvaiheen rakentamiselle. Sijoittumisvaihtoehtoja arvioimaan perustettiin joulukuussa 2021 ohjausryhmä, joka kokouksissaan käsitteli laajasti eri sijoitusvaihtoehtoja. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen suunnittelukokouksessa 9.5.2022 päätettiin, että lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelman valmistelu investointipäätöstä varten käynnistetään. Toiminnallisin perustein sijoituspaikaksi on valittu nykyisen Y-talon tontti. Paikka mahdollistaa toiminnalle nykyistä rauhallisemman sijainnin ja ulkoilupihojen rakentamisen.

Hankesuunnitelma laadittiin yhteistyössä käyttäjien ja uudistamisohjelman suunnitteluryhmän kesken ja se valmistui hyvinvointialueen päätöksenteon käsiteltäväksi alkuvuodesta 2023. Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen myötä tilat saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja modernia psykiatrista hoitoa. Lasten- ja nuorisopsykiatria on kärsinyt Q- ja L-rakennuksen tiloissa ahtaudesta, joka johtuu merkittävästä kysynnän kasvusta jo koronan aiheuttamaa hoitovelkaa pidemmältä ajalta. Nuorisopsykiatrialla on synergiaetua lähellä sijaitsevan aikuispsykiatrian T-rakennuksen kanssa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen etenemisellä on merkittävä aikatauluvaikutus loppuvaiheen kokonaisuuteen, koska Q-talon purkaminen voidaan käynnistää vasta uudisrakennuksen valmistuttua ja toiminnan siirryttyä uusiin tiloihin.

Hankesuunnitelma käsiteltiin Konserni- ja toimitilajaostossa 2.5.2023 ja hankesuunnitelma hyväksyttiin 22.5.2023 aluehallituksessa. Samalla aluehallitus hyväksyi rakennusluvan haun Y-talon tontille. Tavoitteena oli hakea Y-talon tontille rakennuslupa ennen hyvinvointialueen investointipäätöstä ja maanvuokrasopimuksen irtisanomista, jotta voidaan varmentua hankkeen sujuvasta etenemisestä. Y-talon asuinrakennuksen vuokrasopimukset ja tontin maanvuokrasopimus irtisanotaan, kun hankkeen rakennuslupa on saanut lainvoiman. Y-talon nykyiset vuokralaiset irtisanotaan, kun rakennuslupa on saatu ja investointipäätös tehty. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi hankkeelle rakennusluvan 28.11.2023 ja se on saanut lainvoiman.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus sekä Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuus ovat sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2024-27 investointisuunnitelmassa.

Aluehallituksen 22.5.2023 kokouksessa päätettiin, että Tays Tukisäätiön kanssa käynnistetään neuvottelut maanvuokrasopimuksen päättämisestä. Y-talon maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta on käyty neuvottelut vuokralaisena toimivan Tays Tukisäätiön kanssa. Y-talon maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2048 asti. Uudisrakennus edellyttää tämän maanvuokrasopimuksen ennenaikaista päättämisestä ja rakennuksen lunastamista sekä purkamista. Asiasta on neuvoteltu vuokralaisen, Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talojen kanssa ja yhteistyössä valmisteltu esitys sopimuksesta.

Rakennuksen lunastushinnaksi esitetään 4 300 000 euroa. Hinta perustuu osapuolten keskinäisiin neuvotteluihin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden antamiin arvioihin. Neuvotteluissa on korostettu maanvuokrasopimuksen ennenaikaisen purkamisen merkitystä Tays uudistamisohjelman kannalta. Lunastushintaa koskevat arviot perustuvat rakennuksen tekniseen- ja markkina-arvoon.

Tays Tukisäätiön hallitus on alun perin käsitellyt syksyllä 2023 sopimuksen maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta. Alkuvuoden 2024 aikana osapuolet ovat käyneet vielä neuvotteluja, joissa on tarkennettu erillisen painelaskelman pohjalta kassavirtojen huomioimista vuokrasopimuksen päättymiseen eli vuoteen 2048 saakka. Tays Tukisäätiön hallitus on 18.4.2024 hyväksynyt yksimielisesti lunastusarvoksi 4,3 miljoonaa euroa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelmaa on käsitelty Tays uudistamisohjelman valmisteluryhmässä 3.4.2023, hyvinvointialueen johtoryhmässä 12.4.2023, konserni- ja toimitilajaostossa 2.5.2023 sekä aluehallituksessa 22.5.2023. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty ja investoinnin käynnistämisestä on päätetty aluehallituksen kokouksessa 15.1.2024.

Konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on valmistella aluehallitukselle suuria ja strategisia rakennusinvestointeja (hallintosääntö 14 § kohta 17). Aluehallitus päättää maanvuokrasopimuksista sopimuksen arvon ylittäessä 0,5 milj. euroa (hallintosääntö 61 §).

Liitteenä esittelydiat, Y-talon maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta tehty sopimus, ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät arviot ja painelaskelma. Oheismateriaalina pöytäkirjanote Tays tukisäätiön hallituksen 18.4.2024 tekemästä päätöksestä.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

 • hyväksyä osaltaan lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistämisen,
   
 • toimittaa lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistämisen aluehallituksen päätettäväksi,
   
 • toimittaa esityksen Y-talon maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Esteellisyys

Milka Hanhela ja Juhani Sand ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Tays tukisäätiön hallituksen jäsenyys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

Esittelijänä asian käsittelyssä toimi konsernipalvelujohtajan 2. varahenkilö strategiajohtaja Arto Ranta. 

Valmistelija

 • Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi
 • Matias Seini, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, matias.seini@pirha.fi

Perustelut

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty ja päätös investointihankkeen käynnistämisestä on tehty aluevaltuustossa 15.1.2024. Päätös on ehdollinen, kunnes valtioneuvosto hyväksyy Pirkanmaan hyvinvointialueen tasapainotusohjelman. Uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelmassa uudisrakennus sijoittuu nykyisen Q-rakennuksen päälle. Q-rakennuksessa on tällä hetkellä lasten ja nuorisopsykiatrian toiminta ja sairaalakoulu. Vaativan erikoissairaanhoidon näkökulmasta alue on ainoa mahdollinen paikka sijoittaa kuuman sairaalan toiminnot sairaalan ytimeen.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen suunnittelu käynnistettiin, koska nykyinen sijainti tarvitaan uudistamisohjelman loppuvaiheen rakentamiselle. Sijoittumisvaihtoehtoja arvioimaan perustettiin joulukuussa 2021 ohjausryhmä, joka kokouksissaan käsitteli laajasti eri sijoitusvaihtoehtoja. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen suunnittelukokouksessa 9.5.2022 päätettiin, että lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelman valmistelu investointipäätöstä varten käynnistetään. Toiminnallisin perustein sijoituspaikaksi on valittu nykyisen Y-talon tontti. Paikka mahdollistaa toiminnalle nykyistä rauhallisemman sijainnin ja ulkoilupihojen rakentamisen.

Hankesuunnitelma laadittiin yhteistyössä käyttäjien ja uudistamisohjelman suunnitteluryhmän kesken ja se valmistui hyvinvointialueen päätöksenteon käsiteltäväksi alkuvuodesta 2023. Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen myötä tilat saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja modernia psykiatrista hoitoa. Lasten- ja nuorisopsykiatria on kärsinyt Q- ja L-rakennuksen tiloissa ahtaudesta, joka johtuu merkittävästä kysynnän kasvusta jo koronan aiheuttamaa hoitovelkaa pidemmältä ajalta. Nuorisopsykiatrialla on synergiaetua lähellä sijaitsevan aikuispsykiatrian T-rakennuksen kanssa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen etenemisellä on merkittävä aikatauluvaikutus loppuvaiheen kokonaisuuteen, koska Q-talon purkaminen voidaan käynnistää vasta uudisrakennuksen valmistuttua ja toiminnan siirryttyä uusiin tiloihin.

Hankesuunnitelma käsiteltiin Konserni- ja toimitilajaostossa 2.5.2023 ja hankesuunnitelma hyväksyttiin 22.5.2023 aluehallituksessa. Samalla aluehallitus hyväksyi rakennusluvan haun Y-talon tontille. Tavoitteena oli hakea Y-talon tontille rakennuslupa ennen hyvinvointialueen investointipäätöstä ja maanvuokrasopimuksen irtisanomista, jotta voidaan varmentua hankkeen sujuvasta etenemisestä. Y-talon asuinrakennuksen vuokrasopimukset ja tontin maanvuokrasopimus irtisanotaan, kun hankkeen rakennuslupa on saanut lainvoiman. Y-talon nykyiset vuokralaiset irtisanotaan, kun rakennuslupa on saatu ja investointipäätös tehty. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi hankkeelle rakennusluvan 28.11.2023 ja se on saanut lainvoiman.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus sekä Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuus ovat sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2024-27 investointisuunnitelmassa.

Aluehallituksen 22.5.2023 kokouksessa päätettiin, että Tays Tukisäätiön kanssa käynnistetään neuvottelut maanvuokrasopimuksen päättämisestä. Y-talon maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta on käyty neuvottelut vuokralaisena toimivan Tays Tukisäätiön kanssa. Y-talon maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2048 asti. Uudisrakennus edellyttää tämän maanvuokrasopimuksen ennenaikaista päättämisestä ja rakennuksen lunastamista sekä purkamista. Asiasta on neuvoteltu vuokralaisen, Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talojen kanssa ja yhteistyössä valmisteltu esitys sopimuksesta.

Rakennuksen lunastushinnaksi esitetään 4 300 000 euroa. Hinta perustuu osapuolten keskinäisiin neuvotteluihin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden antamiin arvioihin. Neuvotteluissa on korostettu maanvuokrasopimuksen ennenaikaisen purkamisen merkitystä Tays uudistamisohjelman kannalta. Lunastushintaa koskevat arviot perustuvat rakennuksen tekniseen- ja markkina-arvoon.

Tays Tukisäätiön hallitus on alun perin käsitellyt syksyllä 2023 sopimuksen maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta. Alkuvuoden 2024 aikana osapuolet ovat käyneet vielä neuvotteluja, joissa on tarkennettu erillisen painelaskelman pohjalta kassavirtojen huomioimista vuokrasopimuksen päättymiseen eli vuoteen 2048 saakka. Tays Tukisäätiön hallitus on 18.4.2024 hyväksynyt yksimielisesti lunastusarvoksi 4,3 miljoonaa euroa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankesuunnitelmaa on käsitelty Tays uudistamisohjelman valmisteluryhmässä 3.4.2023, hyvinvointialueen johtoryhmässä 12.4.2023, konserni- ja toimitilajaostossa 2.5.2023 sekä aluehallituksessa 22.5.2023. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty ja investoinnin käynnistämisestä on päätetty aluehallituksen kokouksessa 15.1.2024.

Konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on valmistella aluehallitukselle suuria ja strategisia rakennusinvestointeja (hallintosääntö 14 § kohta 17). Aluehallitus päättää maanvuokrasopimuksista sopimuksen arvon ylittäessä 0,5 milj. euroa (hallintosääntö 61 §).

Liitteenä esittelydiat, Y-talon maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta tehty sopimus, ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät arviot ja painelaskelma. Oheismateriaalina pöytäkirjanote Tays tukisäätiön hallituksen 18.4.2024 tekemästä päätöksestä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistämisen,
   
 • hyväksyä Y-talon maanvuokrasopimuksen ennenaikaisen päättämisen ja rakennuksen lunastamisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Esteellisyys

 • Lassi Kaleva, Hanna Laine, Milka Hanhela, Tapio Visakorpi ja Juhani Sand ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Tays tukisäätiön hallituksen jäsenyys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin. 

Kokouskäsittely

Aluehallituksen varajäsenet Veikko Vallin, Leena Mankkinen ja Mikko Aaltonen saapuivat kokoukseen. Mankkinen ja Aaltonen poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Kuultiin asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa ja tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa. 

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola toi asiaan liittyvät eri ulottuvuudet aluehallituksen tiedoksi kokouksessa. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.