Aluehallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkoistettujen palveluiden kulujen, kilpailutuksien, sekä mahdollisien säästöjen selvittämisestä

92/2023

Valmistelija

  • Anniina Tirronen, HANKINTAJOHTAJA, anniina.tirronen@pirha.fi

Perustelut

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä jätti aluevaltuustossa 6.11.2023 valtuustoaloitteen "Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkoistettujen palveluiden kulujen, kilpailutuksien, sekä mahdollisien säästöjen selvittämisestä".

Aloitteessa pyydetään selvitystä suun terveydenhuollon välinehuollon ja kuljetuspalveluiden kustannuksista kaikkineen ennen muutoksia ja niiden vertailua nykyisiin kustannuksiin ulkoistettujen kuljetuspalveluiden ja keskitetyn välinehuollon myötä. Lisäksi pyydetään selvitystä myös toimeenpannuista muutoksista seuranneista kustannusvaikutuksista.

Aloitteessa pyydetään myös kuntakohtaista selvitystä muutoksien myötä vuonna 2023 ulkoistetuista palveluista ja niiden kilpailutuksista. Lisäksi pyydetään kustannusselvitystä edellä mainituista keskenään vertaillen vuodelta 2022 ennen muutoksia ja vuodelta 2023 muutoksien jälkeen sekä edellä olevaan viitaten paljonko mahdollisia säästöjä on muutoksien myötä syntynyt.

Valtuustoaloite ja strategisten hankintojen kokoama vastaus valtuustoaloitteeseen ovat pykälän liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Aluehallituksen varajäsen Jori-Pekka Träskbäck saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa. 

Aluehallituksen jäsen Lassi Kaleva poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Tiedoksi

Anniina Tirronen, Virva Palomäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).