Aluehallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Perustelut

Hyvinvointialuelain 97§:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja. 

Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre).

Sote-johtaja
Yleishallinto:
§ 31/2023 Voimaanpanolain mukaisen yhteistyösopimuksen jatkaminen, 15.03.2023

Hallintopalvelujohtaja
Ohjaus-, projekti- ja työryhmät:
§ 18/2023 Pirre-asianhallintajärjestelmän Muutostyöryhmän jäsenten nimeäminen, 14.03.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Sosiaali, taru.kuosmanen@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • että ei käytä otto-oikeutta sosiaali- ja terveysjohtajan ja hallintopalvelujohtajan edellä mainittuihin ajalla 14.-15.3.2023 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).