Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Perustelut

Hyvinvointialuelain 97§:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja. 

Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre).

Jaostojen kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Konserni- ja toimitilajaosto 10.1.2023

Henkilöstöjaosto 11.1.2023

Asiakkuus- ja laatujaosto 16.1.2023

Merkitään, että hyvinvointialuejohtaja on ilmoittanut sähköpostilla 17.1.2023 aluehallituksen puheenjohtajalle ja hallintojohtajalle käyttävänsä otto-oikeutta konserni- ja toimitilajaoston päätökseen 10.1.2023 § 4. 

 

Hyvinvointialuejohtaja
Hankinta:
§ 10/2023 Option käyttäminen sädehoidon lineaarikiihdyttimen hankinnassa, 18.01.2023
§ 6/2023 Palvelusopimuksen hyväksyminen, Sarastia Rekry Oy, 16.01.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan edellä mainittuihin ajalla 16.-18.1.2023 tekemiin päätöksiin,
     
  • että ei käytä otto-oikeutta jaostojen edellä mainittuihin ajalla 10.-16.1.2023 tekemiin päätöksiin

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).