Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Aluevaltuuston päätösten 16.1.2023 täytäntöönpano

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 43 §:n mukaan aluehallituksen tulee vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta (101 §). 

Aluevaltuuston kokouksen 16.1.2023 asiat:

§ 1 Aluevaltuuston kokouksen avaus

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 4 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 5 Hyvinvointialueen päätös Mänttä-Vilppulan kaupungin selvityksestä

§ 6 Tarkastuslautakunnan jäsenen vaihtuminen

§ 7 Hyvinvointi- ja kokonaisuusturvallisuusvaliokunnan jäsenen vaihtuminen

§ 8 Forssan seudun ympärivuorokautisen päivystyksen poikkeuslupahakemus

§ 9 Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma

§ 10 Hyvinvointialueen valtuutettujen aloitteet

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • todeta, että aluevaltuuston kokouksessa 16.1.2023 tekemät päätökset, ovat syntyneet lain mukaisessa järjestyksessä ja ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja
     
  • panna aluevaltuuston päätökset täytäntöön. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).