Aluehallitus, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja informoi ajankohtaisista asioista (30 min).

Ehdotus

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä informoi kevään päätösvalmistelu -aikataulusta. 

Merkittiin tiedoksi aluehallituksen ylimääräisen kokouksen ajankohta 28.3.2023 klo 8.30 alkaen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).