Aluehallitus, kokous 24.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.  

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Aluehallituksen päätöksen 10.3.2022 (§ 16) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Milka Hanhela ja Jari Andersson. Varalla ovat: Lassi Kaleva ja Arja Laitinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milka Hanhela ja Lassi Kaleva. Varalle valittiin Arja Laitinen.