Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Perustelut

Hyvinvointialuelain 97§:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja. 

Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre).

Jaostojen kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Asiakkuus- ja laatujaoston kokous 22.1.2024

Hyvinvointialuejohtaja
Kiinteistöt:
§ 1/2024 Ylisen kuntoutusyksikön alueen myynti Alvarin Sora ja Murske Oy:lle, 12.01.2024
Yleishallinto:
§ 3/2024 Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan varajäsenen vaihtuminen , 22.01.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan edellä mainittuihin ajalla 12.-22.1.2024 tekemiin päätöksiin,
     
  • että ei käytä otto-oikeutta jaoston edellä mainittuihin ajalla 22.1.2024 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).