Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja informoi ajankohtaisista asioista (30 min).

  • Katsaus taloustilanteeseen

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Kokouksessa ei käsitelty ajankohtaisia asioita. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).