Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Jäsenen vaihtuminen monipalveluvaliokunnassa

1386/2024

Valmistelija

  • Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Kukka Kunnari (VAS) on 15.1.2024 pyytänyt eroa monipalveluvaliokunnan jäsenyydestä 1.3.2024 alkaen. Eropyyntö on liitteenä. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön osan II mukaan aluevaltuustolla voi olla aluevaltuuston erillisellä päätöksellä asettamia valiokuntia, joiden tehtävänä on käsitellä aluevaltuuston päätöksentekoon tulevia laajakantoisia, strategisia ja poliittista harkintaa edellyttäviä asioita. Valiokunnan jäsenistä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle,​ että se

  • myöntää Kukka Kunnarille eron monipalveluvaliokunnan jäsenyydestä 1.3.2024 alkaen sekä
     
  • valitsee uuden varsinaisen jäsenen monipalveluvaliokuntaan 1.3.2024 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).