Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 LISÄPYKÄLÄ: Tiedoksi merkittävät asiat (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 31 §:n mukainen sosiaali- ja terveysministeriön vuosittainen valtakunnallinen selvitys:
  • Pirkanmaan hyvinvointialue on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön:
    • Hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (lausuntopyyntö liitteineen ja lausunto ovat liitteenä)

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).