Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen palvelukokonaisuuden hankinta

5277/2023

Valmistelija

 • Maria Päivänen, TOIMIALUEJOHTAJA, maria.paivanen@pirha.fi
 • Marjut Schroderus, OSTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ, marjut.schroderus@pirha.fi

Perustelut

Hankinnan kohteena on Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien, sosiaalihuoltolain 21§:n mukaisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen tuottaminen. Hankinnan tarkoituksena on yhdenmukaistaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyneiden moninaisten asumispalvelusopimuksien kirjoa sekä ajantasaistaa asumispalvelutuotteet 1.1.2023 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisiksi. Hankinnan tavoitteena on tuottaa asumispalveluja Pirkanmaalla asiakkaiden tarpeita vastaavasti sekä erilaiset palvelutarpeet riittävästi huomioiden. Ennakoitu asiakaspaikkamäärätarve palvelutuotekohtaisesti on seuraava: ympärivuorokautinen asumispalvelu 300, erityistä hoitoa vaativien asiakkaiden ympärivuorokautinen asumispalvelu 50, yhteisöllisen asumisen palvelukokonaisuus 400. Hankinnan kohteena olevien palvelujen hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palvelujen riittävän saatavuuden takaamiseksi. Hankintasopimus ei sisällä määräostovelvoitteita. 

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 13.12.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ympärivuorokautinen palveluasuminen ja yhteisöllisen asumisen palvelukokonaisuus. Hankinnan kohteena on Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvan mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ympärivuorokautinen palveluasuminen ja yhteisöllisen asumisen palvelukokonaisuus.

Sopimuskausi alkaa 1.3.2024 ja on voimassa toistaiseksi. Uusien, perustettavien yksiköiden tulee aloittaa toimintansa viimeistään 1.8.2024 mennessä. Yksikkökohtaiset aloitusajankohdat määritellään liittymissopimuksella.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 109 §:n mukainen menettely. Kyseessä on sähköinen hankintamenettely, joka mahdollistaa palveluntuottajien mukaanpääsyn menettelyyn myös kesken hankintakauden. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Hankinta jaettiin osa-alueisiin seuraavasti:

Osa-alue 1. Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Osa-alue 2. Erityistä hoitoa vaativien asiakkaiden ympärivuorokautinen palveluasuminen (ERHO)

Osa-alue 3. Yhteisöllisen asumisen palvelukokonaisuus.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton vuosiarvo on 35 000 000 euroa. Hankinnan arvonlisäveroton, hankintalain mukaisesti määritetty ennakoitu kokonaisarvo on 140 000 000 euroa. Hankintasopimuksen perusteella tehtävien tilausten määrät vaihtelevat Tilaajan tarpeen mukaan, eikä hankintasopimus sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Saadut tarjoukset

Tarjouksen jättivät määräaikaan 11.1.2024 klo 12.00 mennessä 47 markkinatoimijaa. Tarjoajat osa-​alueittain on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa (liite 1).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Tilaaja tarkistaa soveltuvuusvaatimusten täyttymisen viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mukaan lukien vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-otteen.

Metsomäen Kodit Oy:n (1619967-5) ja Vehkoonranta Oy:n (0680653-1) tarjoukset hyväksytään ehdollisena siihen asti, kunnes tarjoajat pystyvät luotettavasti todentamaan täyttävänsä kaikki tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön seuraaville tarjoajille:

 • Palvelukoti Aholan tila Oy, 0845720-8
 • Attendo Kuntoutumiskoti Harjula Oy, 1028969-6
 • Jyllin Kodit Oy, 2454057-0
 • Kiikan Palvelukoti Oy, 0818824-7
 • Kuntoutumiskoti Metsätähti Oy, 1886791-3
 • Metsomäen Kodit Oy, 1619967-5
 • Mouhijärven Hoitokoti Vanha-Pappila Oy, 1619840-2
 • Suur-Helsingin Valkonauha ry, 0200128-5
 • Teriskotisäätiö sr, 0992992-4
 • Treili Oy, 2159098-6
 • Vehkoonranta Oy, 0680653-1

Täsmennyspyynnöt koskivat sellaisia tarjouksen tietoja, joilla ei ollut vaikutusta tarjousten vertailuun. Hankintayksikön täsmennyspyyntöihin saatujen vastausten perusteella kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot. 

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti kaikki tarjouspyynnön mukaiset, soveltuvuusvaatimukset ja palvelua koskevat ehdottomat vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat valitaan palveluntuottajiksi ja otetaan mukaan hankintamenettelyyn.

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin halvinta hintaa, koska laatu huomioitiin osana vähimmäisvaatimuksia. Tilaaja on sisällyttänyt sopimukseen palvelulle asetetut tavoitteet ja asettanut palvelua koskevat ehdottomat laatuvaatimukset sellaisiksi, että ne yhdessä takaavat laadukkaan palvelun.

Tarjousvertailu on kuvattu hankintapäätöksen liitteellä 1 Vertailutaulukko. Vertailussa tasapisteisiin sijoittuneiden tarjoajien sijajärjestys on ratkaistu tarjouspyynnön mukaisesti arpomalla. Arvontapöytäkirja on päätöksen liitteenä (liite 2).

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen avopalvelut ja vastuuhenkilönä toimii toimialuejohtaja Maria Päivänen. Tehtävää hoitavan henkilön vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilöiden nimeämisestä sopimukselle.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Toimielimen päätösesitys perusteluineen vertailuliitteitä lukuun ottamatta tulee julkiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksenteon avoimuutta koskevien ohjeiden mukaisesti esityslistan julkaisun myötä. Päätös liitteineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomi.fi.

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat Pirkanmaan hyvinvointialueen toimialuejohtaja Maria Päivänen, vastuualuejohtaja Elina Anttila, ostopalvelupäällikkö Marjut Schroderus, hankintapäällikkö Virva Palomäki, palvelupäällikkö Reeta Vainio, suunnittelija Kaisa Savisaari, suunnittelija Kristiina Lehtinen, vastaava asiakasohjaaja Johanna Kormano, tietojohtamisen suunnittelija Senja Miettinen, analyytikko Emma Reponen, asiakasohjauksen suunnittelija Anne Helenius, tietojohtamisen suunnittelija Tarja Koskinen, palvelupäällikkö Henri Sipilä, palveluohjaaja Nea Moisio, vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Kangasmäki, ylilääkäri Anna-Niina Yli-Kuha,  osastonhoitaja Marja Nordling, palvelupäällikkö Mari Selin-Kivenvuori, projektisuunnittelija Katja Vitikka, projektisuunnittelija Tiina Forssell, projektipäällikkö Piia Ketvell, kehittämispäällikkö Anni Kurvinen ja Tuomi Logistiikan hankinta-asiantuntija Outi Rissa.

Päätöksen peruste

Hankintapäätöksen tekee Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 §:n mukaan aluehallitus.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää, että

 • palveluntuottajiksi valitaan liitteessä 1 Vertailutaulukko esitetyt tarjoajat. Etusijajärjestys noudattaa hankintapäätöksen liitteessä 1 esitettyä järjestystä,
   
 • sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään toimialuejohtaja Maria Päivänen.
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai kun Pirkanmaan hyvinvointialue on tilannut palvelun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Arja Laitinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, HL 28 § 1 mom 7 kohta, Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja, yleisjääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Jäsenet Hanna Laine, Jari Andersson, Milka Hanhela, Lassi Kaleva ja yliopiston edustaja Tapio Visakorpi ottivat paikkansa kokouksessa.

Kuultiin asiantuntijana hankintajohtaja Anniina Tirrosta, toimialuejohtaja Maria Päivästä ja ostopalvelupäällikkö Marjut Schroderusta. 

Varajäsen Ulla Kampman saapui kokoukseen §:n 27 ja 28 käsittelyiden ajaksi. 

Jäsen Olga Haapa-aho saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hankintaa valmistellut työryhmä, palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarinen, Tuomi Logistiikka Oy/hankintapalvelut@tuomi.fi, Tarjoajat, Anniina Tirronen, Paula Paavilainen, Sanna Ahonen, psop@istekki.fi, palveluhankinnat@pirha.fi

Muutoksenhaku

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen jäljempänä ilmoitetun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Vaatimus osoitetaan päätöksen tehneelle toimielimelle. Vaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere 
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi 

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
   

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
   

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi