Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Raportti valtuustoryhmien toimintatuen käytöstä vuonna 2023

6235/2023

Valmistelija

  • Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi
  • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista 10.3.2022 § 10 ja 2.5.2023 § 114. Aluehallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan valtuustoryhmien tulee antaa aina selvitys toimintatuen käytöstä edelliseltä maksukaudelta ennen uuden tuen myöntämistä. Periaatteiden mukaan aluehallitus saa vuosittain raportin tuen käytöstä.

Valtuustoryhmiä pyydettiin raportoimaan vuotta 2023 koskevasta tuen käytöstä 15.1.2024 mennessä. Kaikki viime vuonna tukea saaneet ryhmät toimittivat selvitykset tuen käytöstä määräaikaan mennessä. Ryhmät ovat käyttäneet tukea muun muassa yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen, tiedotus- ja viestintäkuluihin, koulutuksiin osallistumiseen, henkilöstökustannuksiin (mm. aluevaltuustoryhmien sihteerit) sekä tilakuluihin ja laitehankintoihin.

Raportti valtuustoryhmien toimintatuen käytöstä vuodelta 2023 on esityslistan liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi raportin valtuustoryhmien toimintatuen käytöstä vuodelta 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).