Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2024

11877/2023

Valmistelija

  • Sari Nousiainen, SISÄISEN TARKASTUKSEN JOHTAJA, sari.h.nousiainen@pirha.fi

Perustelut

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti hyvinvointialuejohtaja hyväksyy vuosikohtaisen vuosisuunnitelman, jonka aluehallitus merkitsee tiedoksi. Vuosisuunnitelman 2024 pääpaino on tarkastuksissa. Vuoden 2024 vuosisuunnitelma on liitteenä. Vuosisuunnitelman tarkastusaiheet ovat salassa pidettäviä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana sisäisen tarkastuksen johtaja Sari Nousiaista.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).