Aluehallitus, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto

12533/2023

Valmistelija

  • Sari Nousiainen, SISÄISEN TARKASTUKSEN JOHTAJA, sari.h.nousiainen@pirha.fi

Perustelut

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti sisäinen tarkastus esittelee aluehallitukselle vuosittain yhteenvedon tarkastuksista sekä työnsä perusteella arvion sisäisen valvonnan tilasta. Vuoden 2023 osalta työ on painottunut kevään 2023 osalta erityisesti asiantuntija- ja konsultointitehtäviin ja syksyn 2023 osalta tarkastuksiin.

Sisäinen tarkastus esittelee yhteenvedon vuoden 2023 toiminnasta kokouksessa.

Ei julkisena liitteenä sisäisen valvonnan raportit. Oheismateriaalina sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenvedon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jäsen Arja Laitinen otti paikkansa kokouksessa.

Kuultiin asiantuntijana sisäisen tarkastuksen johtaja Sari Nousiaista.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).