Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Perustelut

Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja. 

Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre). Jaostojen kokouspöytäkirjat on nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Asiakkuus- ja laatujaosto 31.10.2022

Henkilöstöjaosto 12.10.2022 ja 27.10.2022

Konserni- ja toimitilajaosto 13.10.2022

Hyvinvointialuejohtaja
Hankinta:
§ 100/2022 Hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin järjestämisen suorahankinta, 28.10.2022

Sote-johtaja
Vakituiseen virkasuhteeseen ottaminen:
§ 31/2022 Ylilääkärin (koulutus) valinta, 27.10.2022
§ 32/2022 Ylilääkärin, terveyspalvelujen vastuuyksikön (pohjoinen), valinta, 27.10.2022
§ 33/2022 Ylilääkärin, terveyspalvelujen vastuuyksikön (länsi) valinta, 27.10.2022
§ 34/2022 Ylilääkärin, terveyspalvelujen vastuuyksikön (etelä) valinta, 27.10.2022
§ 35/2022 Sairaalapalvelulinjan johtajaylilääkärin valinta, 31.10.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan ja sosiaali- ja terveysjohtajan edellä mainittuihin ajalla 27.-31.10.2022 tekemiin päätöksiin,
     
  • että ei käytä otto-oikeutta jaostojen edellä mainittuihin ajalla 12.10.-31.10.2022 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).