Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Hyvinvointialueen valmisteluprojektien tilannekatsaus sekä riskitilannekuvat

94/2022

Valmistelija

  • Mikko Koponen, erityisasiantuntija, mikko.koponen@pirha.fi
  • Jukka Alasentie, muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Perustelut

Valmisteluprojektien eteneminen 

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteluprojektien etenemisestä raportoidaan aluehallitukselle joka toinen kuukausi. Raportoinnin rungon muodostaa valmistelun projektitoimiston laatima salkkukatsaus. Salkkukatsaus on yleisen tason koonti varsin laajaan valmisteluun ja sen tarkoitus on lisätä tilanneymmärrystä toimeenpanon sisällöistä ja edistymisestä sekä siihen liittyvistä haasteista.

Hyvinvointialueen projektisalkussa on tällä hetkellä yhteensä 76 projektia, jotka on edelleen kiinnitetty keskeisiin valmistelukokonaisuuksiin pohjautuviin salkkunäkymiin. Tavoite on, että salkusta löytyy siirron onnistumisen näkökulmasta välttämätön työ – se projektimainen tekeminen, jolla on konkreettiset toteutuksen tavoitteet ennen järjestämisvastuun siirtymistä (1/2023).

Riskienhallinnan tilannekuva  

Riskienhallinnan tilannekuvalla tuetaan päätöksentekoa sekä uudistuksen johtamista ja onnistumista. Riskienhallinta korostuu erityisesti muutostilanteissa, kun luodaan uusia toimintamalleja ja luovutaan vanhoista. Tavoitteena on ollut luoda mekanismi, jolla saadaan kiinni valmistelun hiljaisista signaaleista sekä kriittisistä ja kohonneista riskeistä. Riskejä realisoitunee erityisesti järjestämisvastuun siirron lähestyessä loppuvuodesta. Riskitilannekuvassa 7-9/2022 on otettu askel kohti varautumista mitä teemme, jos -kysymyksenasettelulla. Syyskuun riskitilannekuvassa on yhteensä seitsemän edelleen kohonnutta riskiä. Lisäksi kolmen kokonaisuuden yleistilanne on heikentynyt suhteessa edellisen kvartaalin riskitarkasteluun (HR, Talous, Pelastustoimi ja ensihoito). Muilla valmistelukokonaisuuksilla yleistilanne on pysynyt ennallaan.

Liitteenä hyvinvointialuevalmistelun riskitilannekuva 7-9/2022 ja salkkukatsaus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi salkkukatsauksen ja riskitilannekuvan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 261 salkkukatsauksen ja riskitilannekuvan aikana muutosjohtaja Jukka Alasentietä, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Jarmo Takala saapui kokoukseen § 261 käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).