Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja informoi ajankohtaisista asioista (30 min).

Mukana kokouksessa ovat Arto Ranta (strategian valmistelu), Pekka Erola (toimitilaohjelman valmistelu) ja Jukka Alasentie (Kuntaliiton palveluyhtiö). 

 

Ehdotus

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi ajankohtaiset asiat. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Anna-Kaisa Ikonen, Marko Jarva, Lauri Lyly ja Jari Andersson ilmoittivat olevansa esteellisiä Kuntaliiton palveluyhtiö - katsauksen aikana (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.10-9.24. Esteellisyydet todettiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 260 aikana strategiajohtaja Arto Rantaa, tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa ja muutosjohtaja Jukka Alasentietä, jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Jari Andersson, Olga Haapa-aho ja Anna-Kaisa Ikonen saapuivat kokoukseen § 260 aikana.

Merkittiin, että Jarmo Takala poistui kokouksesta § 260 aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).