Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lainvoimaantulosäännöksen muuttamisesta

555/2022

Valmistelija

  • Taru Kuosmanen, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Taru.Kuosmanen@pirha.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012, jäljempänä vanhuspalvelulaki) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Lausunnossa pyydetään kannanottoa kahteen asiaan:
1.    Pidetäänkö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana riittävän henkilöstön turvaamiseksi tämänhetkisessä henkilöstötilanteessa
2.    Pidetäänkö luonnoksessa esitettyjä vaikutusarviointeja riittävän kattavina ja asianmukaisina.

Esitys Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunnoksi on liitteenä. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 31.10.2022 lausunnon antamiselle uuden määräajan 7.11.2022.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • antaa liitteenä olevan lausunnon vanhuspalvelulain (980/2012) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta,
     
  • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Aluehallitus päättää

  • antaa kokouksessa korjatun liitteenä olevan lausunnon vanhuspalvelulain (980/2012) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta,
     
  • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti liitteenä olevaa lausuntoa seuraavasti: kohta 1., toinen kappale, viimeinen lause "Mitoitukseen 0.65 pääseminen 1.4.2023 mennessä ei ole realistista." muutetaan muotoon "Mitoitukseen 0.65 pääseminen koko Pirkanmaan alueella 1.4.2023 mennessä ei ole realistista." 

Merkittiin, että Marko Jarva poistui kokouksesta kokonaan § 270 aikana.

Tiedoksi

kirjaamo/STM, Päivi Tryyki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).