Aluehallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus on päättänyt syksyn 2022 kokousajat kokouksessaan 24.5.2022 § 107. Aluehallituksen varakokouspäiväksi suunniteltu 19.12.2022, on tarpeen ottaa käyttöön ja kokous pidetään ko. ajankohtana.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi kokouspäivän vahvistamisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).