Aluevaltuusto, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Aluevaltuuston kokouksen avaus

Ehdotus

Avataan aluevaltuuston kokous. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Aluevaltuuston vahvuus 79 valtuutettua.

Merkittiin kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeudella osallistuvat vaikuttamistoimielinten edustajat. 

Merkittiin, että Liike nyt -ryhmän valtuutettu Karoliina Paavola sekä 1. varavaltuutettu Eveliina Kujanpää ja 2. varavaltuutettu Jessika Villgren ovat siirtyneet Kokoomuksen valtuustoryhmään. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).