Aluevaltuusto, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Aluevaltuutettujen valtuustoaloitteet

31071/2023

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloite toimitetaan aluevaltuuston sihteeristön sähköpostiin (aluevaltuusto@pirha.fi) ennen kokouksen alkamista. Aloitteen jättäneen valtuutetun tehtävänä on varmistaa, että aloitteessa mukana olevat valtuutetut ovat antaneet tähän suostumuksensa.

Puheenjohtaja toteaa jätetyt aloitteet.

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu

Ehdotus

Merkitään tiedoksi mahdolliset aluevaltuustoaloitteet.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

  • merkitä tiedoksi ja vastaanotetuksi liitteenä olevat valtuustoaloitteet
    • Valtuustoaloite - "Muistisairaiden kylän ja hoidon osaamiskeskuksen perustamiseksi", Ulla Kampman (sosialidemokraattien valtuustoryhmän puolesta)
    • Valtuustoaloite - "Päihdeongelmaisten hekilöiden läheisten tukea vahvistettava Pirkanmaan hyvinvointialueella", Perttu Jussila (vihreät)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).