Aluevaltuusto, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 96 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä nille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 

Kokouskutsu on toimitettu aluevaltuutetuille sähköpostitse 23.2.2024. Kokouksesta on tiedotettu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 23.2.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu 23.2.2024 sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre). Esityslista on julkaistu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 23.2.2024. 

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).