Aluevaltuusto, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten edustajat aluevaltuustossa

383/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Niiranen, PALVELUPÄÄLLIKKÖ, maria.niiranen@pirha.fi
Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Vaikuttamistoimielinten edustajilla (yksi jäsen/toimielin ja mahdollinen varajäsen) on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa. (Hallintosääntö 11 luku)

Vaikuttamistoimielimet ovat valinneet edustajansa aluevaltuuston kokouksiin vuodelle 2024 seuravasti: 

Vammaisneuvoston edustajat ovat Tuija Kaivanto ja varaedustaja Milla Ilonen (Vammaisneuvosto 24.1.2023 § 14). Vanhusneuvoston edustajat Antero Saksala ja varaedustaja Leena Ojala ( Vanhusneuvosto 6.2.2024 § 9). 

Nuorisovaltuuston edustajina ovat toimineet alkuvuonna Eetu Hukkanen ja varaedustajana Zahra Shaker. (Nuorisovaltuusto 1.2.2024 § 11). Uusi nuorisovaltuusto pitää järjestäytymiskokouksen 22.2.2024 ja valitsee siinä edustajat kuluvalle vuodelle. Edustajat ilmoitetaan aluevaltuuston kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että

  • aluevaltuusto merkitsee tiedoksi vaikuttamistoimielinten edustajat aluevaltuuston kokouksissa vuonna 2024. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 19.2.2024 § 56.

 

Ehdotus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle,​ että

  • aluevaltuusto merkitsee tiedoksi vaikuttamistoimielinten edustajat aluevaltuuston kokouksissa vuonna 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).