Aluevaltuusto, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Rahoituksen- ja sijoitustoiminnan periaatteet

3291/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi

Perustelut

Hallintosäännön 65 § mukaan aluevaltuusto päättää kokonaisvarallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista.

Hyvinvointialueiden rahoituslain vuoksi hyvinvointialueilla ei tule olemaan merkittävää sijoitustoimintaa. Mahdollisesti tulevaisuudessa sijoitettavaa varallisuutta saattaa syntyä ylijäämäisestä taloudesta tai kertaluonteisista myyntivoitoista. Lyhytaikaista sijoitustoimintaa voidaan tehdä kassanhallintaan liittyen.

Rahoituksella tarkoitetaan hyvinvointialueen oman toiminnan rahoittamista vieraan pääoman instrumenteilla sekä osallistumista tytär-, osakkuus- tai muiden yhteisöjen rahoitukseen tekemällä sijoituksia oman pääoman eriin (esimerkiksi osakepääoma, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto) sekä myöntämällä lainaa tai takauksia.

Rahoitusta hankitaan lainanottovaltuuden puitteissa pääasiassa pitkäaikaisina lainoina. Lyhytaikaisina rahoitusinstrumentteina voidaan käyttää mm. kuntatodistusohjelmia vastaavia hyvinvointialuetodisohjelmia. 

Hyvinvointialue pyrkii suojaamaan vaihtuvakorkoisten lainojen korkoriskejä liitteessä kuvatuilla tasoilla ja suojausinstrumenteilla.

Liitteenä rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää, että aluevaltuusto

 • hyväksyy liitteenä olevat rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana talouspalvelujohtaja Mikko Hannolaa.

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 19.2.2024 § 48.

Liitteenä rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Ehdotus

Aluehallitus päätti esittää

 • että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevat rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

 • hyväksyä liitteenä olevat rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet kokouksessa tehdyin muutoksin.

Kokouskäsittely

Milka Hanhelan muutosehdotus: Luvun 3.1 (Sijoitustoiminnan periaatteet) viimeisen lauseen perään lisäys: "Sijoitustoimintaa toteutetaan vastuullisesti ja eettisesti, kestävyysnäkökulmat huomioiden".

Kannatus: Tiina Wesslin, Minna Minkkinen, Iiris Suomela (Vihreät valtuustoryhmän puolesta), Minna Sarvijärvi, Kari-Matti Hiltunen (Kokoomus valtuustoryhän puolesta), Aila Dündar-Järvinen, Tuula Petäkoski-Hult, Joni Kumlander (Sosialidemokraattien valtuustoryhmän puolesta) ja Sirpa Pursiainen-Hautala (Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puolesta).

Puheenjohtajan äänestysesitys: Hanhelan muutosehdotus hyväksytään JAA, hylätään EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 71 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä. Hanhelan muutosehdotus hyväksyttiin.

Petra Schulze Steinen muutosehdotus (Keskustan valtuustoryhmän puolesta): "Esitämme, että kohtaan 1. Yleistä, lisätään raportointi myös aluevaltuustolle, seuraavasti": (toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti): "Lainojen toteumatiedoista raportoidaan hyvinvointialueen johdolle ja osavuosikatsausten yhteydessä aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Laajemmin rahoitusta raportoidaan hyvinvointialueen johdolle tilinpäätökseen liittyen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Kannatus: Katariina Pylsy, Minna Sarvijärvi ja Aila Dündar-Järvinen.

Puheenjohtajan äänestyesitys: Aluehallituksen pohjaehdotus JAA, Schulze Steinen muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 61 JAA-ääntä ja 18 EI-ääntä. Aluehallituksen pohjaehdotus hyväksyttiin.

Petra Schulze Steinen muutosehdotus (Keskustan valtuustoryhmän puolesta): "Lisätään 2.1. kohdan ensimmäisen lauseen jälkeen: "Näistä merkittävimpiin kuuluu, yhdenvertaisesti saavutettavien, ennaltaehkäisevien ja vaikuttavien palveluiden tarjoaminen, jotka perustuvat tarpeeseen, näyttöön ja tutkittuun tietoon, ja mahdollistetaan rakentamalla sujuvia ja oikea-aikaisia hoito- ja palveluketjuja, monituottajuutta ja monikanavaisia palvelumalleja hyödyntäen. Panostamme ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tiiviissä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa."

Puheenjohtajan äänestysesitys: Schulze Steinen muutosehdotus hyväksytään JAA, hylätään EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 JAA-ääntä, 63 EI-ääntä ja 2 TYHJÄÄ-ääntä. Aluehallituksen pohjaehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi, että aluehallituksen pohjaehdotus on hyväksytty Hanhelan muutosehdotuksella.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 71 kpl 90%

  Anitta Korpio, Anna-Kaisa Ikonen, Riitta Ollila, Sari Tanus, Aila Dündar-Järvinen, Aleksi Jäntti, Sirpa Pursiainen-Hautala, Leena Kostiainen, Sirpa Repo, Jari Andersson, Minna Sarvijärvi, Kukka Kunnari, Riitta Kuismanen, Tuula Petäkoski-Hult, Jouni Sirén, Iiris Suomela, Anna Kontula, Ulla Kampman, Marko Jarva, Milka Hanhela, Petra Schulze-Steinen, Julia Sangervo, Hanna-Maria Grann, Karoliina Paavola, Roope Lehto, Hanna Holma, Kari-Matti Hiltunen, Markku Virkamäki, Anne Nyman, Perttu Jussila, Atanas Aleksovski, Erkki Paloniemi, Tiina Wesslin, Reeta Ahonen, Marjo Mäkinen-Aakula, Ida Leino, Leena Mankkinen, Katariina Pylsy, Anneli Taina, Joni Kumlander, Mervi Veijola, Olga Haapa-aho, Leena Saarela, Johanna Loukaskorpi, Taru Tolvanen, Lauri Lyly, Kaija Holli, Klaus Myllymäki, Lotta Hamari, Mauri Heiska, Sirja Kaartinen, Jenni Jokinen, Sofia Vikman, Kalervo Kummola, Kirsi Kaivonen, Jori-Pekka Träskbäck, Kauko Turunen, Kimmo Holma, Pirkko Ranki, Mikko Aaltonen, Juho Ojares, Jaakko Mustakallio, Iina Hänninen, Touko Sikala, Linda Lähdeniemi, Antti Ivanoff, Ilkka Sasi, Reijo Koskela, Tarja Jokinen, Mauri Jussila, Minna Minkkinen

 • Ei 8 kpl 10%

  Erja Pelkonen, Veli-Matti Ahtiainen, Arto Grönroos, Lassi Kaleva, Veikko Vallin, Veijo Niemi, Sami Kymäläinen, Miia Kinnari

 • Jaa 61 kpl 77%

  Jari Andersson, Riitta Ollila, Veli-Matti Ahtiainen, Tuula Petäkoski-Hult, Veikko Vallin, Veijo Niemi, Kalervo Kummola, Juho Ojares, Ulla Kampman, Leena Kostiainen, Kari-Matti Hiltunen, Jenni Jokinen, Lassi Kaleva, Sirja Kaartinen, Perttu Jussila, Lotta Hamari, Iiris Suomela, Sofia Vikman, Roope Lehto, Aleksi Jäntti, Kaija Holli, Joni Kumlander, Johanna Loukaskorpi, Anneli Taina, Ida Leino, Marko Jarva, Lauri Lyly, Anna-Kaisa Ikonen, Karoliina Paavola, Erkki Paloniemi, Kauko Turunen, Olga Haapa-aho, Atanas Aleksovski, Jaakko Mustakallio, Antti Ivanoff, Markku Virkamäki, Sirpa Repo, Reeta Ahonen, Sirpa Pursiainen-Hautala, Anitta Korpio, Hanna-Maria Grann, Erja Pelkonen, Mervi Veijola, Arto Grönroos, Sari Tanus, Miia Kinnari, Sami Kymäläinen, Leena Mankkinen, Jori-Pekka Träskbäck, Iina Hänninen, Taru Tolvanen, Touko Sikala, Pirkko Ranki, Julia Sangervo, Riitta Kuismanen, Mikko Aaltonen, Kirsi Kaivonen, Mauri Heiska, Ilkka Sasi, Tarja Jokinen, Mauri Jussila

 • Ei 18 kpl 23%

  Minna Sarvijärvi, Hanna Holma, Aila Dündar-Järvinen, Marjo Mäkinen-Aakula, Katariina Pylsy, Linda Lähdeniemi, Milka Hanhela, Petra Schulze-Steinen, Jouni Sirén, Leena Saarela, Kimmo Holma, Klaus Myllymäki, Reijo Koskela, Tiina Wesslin, Kukka Kunnari, Anne Nyman, Minna Minkkinen, Anna Kontula

 • Jaa 14 kpl 18%

  Minna Sarvijärvi, Klaus Myllymäki, Anne Nyman, Marjo Mäkinen-Aakula, Aila Dündar-Järvinen, Linda Lähdeniemi, Hanna Holma, Petra Schulze-Steinen, Katariina Pylsy, Jouni Sirén, Reijo Koskela, Mervi Veijola, Mauri Heiska, Leena Saarela

 • Ei 63 kpl 80%

  Jari Andersson, Veli-Matti Ahtiainen, Veikko Vallin, Marko Jarva, Milka Hanhela, Lassi Kaleva, Erja Pelkonen, Sami Kymäläinen, Sari Tanus, Sirja Kaartinen, Ulla Kampman, Olga Haapa-aho, Leena Kostiainen, Joni Kumlander, Anneli Taina, Tiina Wesslin, Anitta Korpio, Anna Kontula, Kari-Matti Hiltunen, Kalervo Kummola, Hanna-Maria Grann, Veijo Niemi, Kaija Holli, Riitta Ollila, Juho Ojares, Anna-Kaisa Ikonen, Sirpa Repo, Tuula Petäkoski-Hult, Reeta Ahonen, Sirpa Pursiainen-Hautala, Lauri Lyly, Karoliina Paavola, Roope Lehto, Johanna Loukaskorpi, Atanas Aleksovski, Miia Kinnari, Ida Leino, Julia Sangervo, Antti Ivanoff, Aleksi Jäntti, Erkki Paloniemi, Arto Grönroos, Kirsi Kaivonen, Markku Virkamäki, Leena Mankkinen, Lotta Hamari, Ilkka Sasi, Iina Hänninen, Jaakko Mustakallio, Pirkko Ranki, Kauko Turunen, Riitta Kuismanen, Taru Tolvanen, Touko Sikala, Jenni Jokinen, Mikko Aaltonen, Iiris Suomela, Jori-Pekka Träskbäck, Perttu Jussila, Sofia Vikman, Tarja Jokinen, Mauri Jussila, Minna Minkkinen

 • Tyhjä 2 kpl 3%

  Kimmo Holma, Kukka Kunnari


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta aluevalituksella.

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen (Laki hyvinvointialueesta 140 §).

 

Valitusviranomainen   

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Valituksen voi lähettää sähköpostitse hameenlinna.hao@oikeus.fi tai tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusasiakirjat

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet
 • mihin valitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
   

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Lisäksi on ilmoitettava yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite), joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa ja puhelinnumero mahdollisia tiedusteluita varten.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu 270 euroa (v. 2023). Linkki tuomioistuinmaksulakiin: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä sosiaalihuoltolaissa (mm. vammaispalvelu, toimeentulotuki ja kehitysvammaisten erityishuolto) tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä myöskään terveydenhuolto-, päihdehuolto- tai mielenterveyslain mukaisissa asioissa eikä asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja (Tuomioistuinmaksulaki 5 §).