Aluevaltuusto, kokous 4.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Toimivallan siirtoon liittyvän laillisuuden selvittäminen

92/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi
Jari Mäkäläinen, PROJEKTISUUNNITTELIJA, jari.makalainen@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuutettu Petra Schulze Steinen ja muut liitteestä ilmenevät allekirjoittajat jättivät aluevaltuustossa 14.8.2023 § 79 valtuustoaloitteen toimivallan siirtoon liittyvän laillisuuden selvittämisestä. Valtuustoaloite on liitteenä.

Vastaus valtuusaloitteeseen on valmisteltu hallintojohtajan johdolla. Aloitteessa esitettyihin kysymyksiin hallintosäännön ja palvelujen verkoston päätösvaltojen osalta on vastattu laajasti toisessa aloitevastauksessa, jota käsiteltiin aluevaltuustossa 6.11.2023 § 128. Samassa kokouksessa 34 valtuutettua jätti kirjallisen pyynnön päätösvallan siirtämisestä palveluverkko-asiassa aluevaltuustolle. Aluevaltuusto käsitteli hallintosääntöön valmisteluja muutoksia muun muassa palveluverkoston osalta 12.2.2024 ja teki tarkennuksia aluevaltuuston ja -hallituksen päätösvaltaan. 

Valtuustoaloitteen 14.8.2023 johdosta annettu vastaus on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • esittää aluevaltuustolle,​ että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 19.2.2024 § 63.

Valtuustoaloite on liitteenä. Valtuustoaloitteen 14.8.2023 johdosta annettu vastaus on liitteenä.

Ehdotus

Aluehallitus päätti

  • esittää aluevaltuustolle,​ että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).