Aluevaltuusto, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Hyvinvointialueen valtuutettujen aloitteet

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloite toimitetaan aluevaltuuston sihteeristön sähköpostiin ennen kokouksen alkamista. Aloitteen jättäneen valtuutetun tehtävänä on varmistaa, että aloitteessa mukana olevat valtuutetut ovat antaneet tähän suostumuksensa.

Aloite annetaan kokouksessa puheenjohtajalle.

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

  • merkitä vastaanotetuksi seuraavat valtuustoaloitteet
    • Valtuustoaloite: Sairauspoissaolojen vähentäminen Työ jaksamisen tukena -mallilla - Julia Sangervo
    • Valtuustoaloite: Köyhyysohjelman laatiminen Pirkanmaan hyvinvointialueella - Kukka Kunnari