Aluevaltuusto, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 96 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä nille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 

Kokouskutsu on toimitettu aluevaltuutetuille sähköpostitse 28.10.2022. Kokouksesta on tiedotettu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 28.10.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu 28.10.2022 sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre). Esityslista on julkaistu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 28.10.2022. 

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.