Aluevaltuusto, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Kuullaan hyvinvointialuejohtajan katsaus.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että hyvinvointialuejohtajan katsaus tallennettiin oheismateriaaliksi.

Antti Ivanoff saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että valtuuston vahvuus oli 79 valtuutettua.