Asiakkuus- ja laatujaosto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokemusasiantuntijuus

27093/2023

Valmistelija

  • Janne Leinonen, SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ, janne.leinonen@pirha.fi

Perustelut

Kokemusasiantuntijatoiminta-aihetta esittelevät THL:n hankepäällikkö Tanja Hirschovits-Gerz, sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen koulutettu kokemusasiantuntija Jenna Korva.

Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma sisältyy Tärkeintä ihminen -strategian kärkiteeman, jonka yhtenä tavoitteena on osallistaa asukkaat, asiakkaat ja henkilöstö palveluiden suunnitteluun. Uudet ja vakiintuneet osallistumisen menetelmät sekä osallistumista vahvistava toimintakulttuuri auttavat hyvinvointialuetta ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja siten järjestämään vaikuttavampia palveluita.

Kokemusasiantuntijatoiminta mahdollistaa parhaimmillaan matalan kynnyksen tukipalveluita, jonka avulla voidaan auttaa ja tukea asiakkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä osallistaa ja kehittää palveluita aidosti asiakasta ja palvelun käyttäjää kuunnellen. Kokemusasiantuntijatoiminta on vakiintunutta toimintaa muun muassa psykiatrian ja aikuissosiaalityön puolella ja on tarkoituksenmukaista, että kokemusasiantuntijatoimintaa voidaan hyödyntää koko organisaatiossa.

THL:n hankepäällikkö Tanja Hirschovits-Gerz kertoo kokemusasiantuntijatoiminnasta Suomessa ja Pirkanmaan hyvinvointialueen koulutettu kokemusasiantuntija Jenna Korva esittelee kokemusasiantuntijatoimintaa Pirkanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Kinnunen, PALVELULINJAJOHTAJA SAIRAALAPALV., juha.kinnunen@pirha.fi

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

  • merkitä tiedoksi alustuksen kokemusasiantuntijuudesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina hankepäällikkö Tanja Hirschovits-Gerziä (THL) ja kokemusasiantuntija Jenna Korvaa (Pirha).

Esitykset aiheesta pykälän liitteenä pöytäkirjalla.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).