Asiakkuus- ja laatujaosto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Kinnunen, PALVELULINJAJOHTAJA SAIRAALAPALV., juha.kinnunen@pirha.fi

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksessa.

 

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 44 ajaksi hankepäällikkö Tanja Hirschovits-Gerzille (THL) ja asiantuntija Jenna Korvalle (Pirha).
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 46 ajaksi asuntopalvelupäällikkö Tuija Kanto-Hannulalle.

Päätös

Asiakkuus- ja laatujaosto päätti

  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 44 ajaksi hankepäällikkö Tanja Hirschovits-Gerzille (THL) ja asiantuntija Jenna Korvalle (Pirha).
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 46 ajaksi asuntopalvelupäällikkö Tuija Kanto-Hannulalle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).