Asiakkuus- ja laatujaosto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Kinnunen, PALVELULINJAJOHTAJA SAIRAALAPALV., juha.kinnunen@pirha.fi

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

  • merkitä tiedoksi kokouksessa tulleet asiat.

Päätös

Ei tiedoksi merkittäviä asioita.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).