Asiakkuus- ja laatujaosto, kokous 31.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaskokemuksen mittaaminen-tilannekuva

575/2022

Valmistelija

  • Marika Järvinen, kehittämispäällikkö, Marika.Jarvinen@pirha.fi

Perustelut

Hallintosäännön 12 §:n mukaan Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on muun muassa valmistella osaltaan asiakaskokemustavoitetta ja arvioida sen toteutumista sekä valmistella osaltaan aluehallitukselle asiakaskokemus- ja osallisuuden -suunnitelmaa ja arvioida sen toteutumista.

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan (29 §). Yksi keino osallistua ja vaikuttaa toimintaan, on antaa palautetta saamastaan palvelusta. Pirkanmaan hyvinvointialueella rakennetaan järjestelmää, jossa asiakkaat voivat ilmaista asiakaskokemuksensa perusteella suositteluhalukkuutensa hyvinvointialueen palveluista. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa asiakas voi antaa palautetta saamastaan palvelusta mahdollisimman reaaliaikaisesti, anonyymisti ja vaivattomasti vastaamalla saamaansa kyselyyn. Tiedonkeruussa hyödynnetään kansallisesti sovittuja, yhteneviä mittareita ja toimintamalleja. Asukkaat voivat tarkastella asiakaskokemusmittauksen tuloksia mm. hyvinvointialueen internet -sivuilta. Tuloksia raportoidaan henkilöstölle ja päätöksentekijöille hyvinvointialueen raportointijärjestelmällä. Tulokset on tarkoitettu koko henkilöstön käyttöön ja ne ohjaavat toimintaa kohti vaikuttavuutta ja asiakaskeskeisyyttä. Niitä käytetään vertailuun, prosessien ja toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yhteisen asiakaslähtöisen kulttuurin rakentamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Taru.Kuosmanen@pirha.fi

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

  • käydä lähetekeskustelun asiakaskokemuksen mittaamisen suunnitelmasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 47 aikana kehittämispäällikkö Marika Järvistä.

Merkittiin, että Joni Kumlander poistui kokouksesta kokonaan § 47 käsittelyn aikana.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).