Henkilöstöjaosto, kokous 12.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Henkilöstöohjelman tilannekatsaus

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiaa on valmisteltu huolellisesti vuoden 2022 aikana. Työhön ovat osallistuneet luottamushenkilöt, asukkaat, henkilöstö sekä eri sidosryhmät. Ensimmäistä strategiaa luodessa laaja osallistuminen on erityisen tärkeää, jotta jokainen voi kokea strategian omakseen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen strategia on perusta lähivuosien päätöksenteolle ja toimeenpanolle, sekä ohjaa uuden organisaation rakentamista ja sen toimintatapojen vakiinnuttamista. Muutokseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä sekä alueellisella ja kansallisella tasolla, ja strategian tulee luotsata organisaatio läpi suuren muutosvaiheen. 

Strategiset kehittämisohjelmat ovat koko konsernia koskevia kehittämisohjelmia ja ne laaditaan strategiaa toimeenpaneviksi kärjiksi. Hyvinvointialueen strategia ja toimintakulttuuri vaikuttavat keskeisesti siihen, minkälaisena  henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja henkilöstöjohtaminen organisaatiossa näyttäytyvät. Jaoston tehtävänä on valmistella aluehallituksen hyväksyttäväksi hyvinvointialueen henkilöstöpoliittiset linjaukset, jotka perustuvat ajantasaiseen tietopohjaan. Hyvinvointialueelle laaditaan henkilöstöohjelma, jonka  perustana on hyvinvointialueen strategia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Jaosto merkitsee tiedoksi strategialuonnoksen ja henkilöstöohjelman valmisteluprosessin tilannekatsauksen sekä tekee linjaukset valmistelusta.  

Päätös

Jaosto merkitsi tiedoksi strategialuonnoksen ja henkilöstöohjelman valmisteluprosessin tilannekatsauksen sekä tehdään linjaukset valmistelusta.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijoina § 53 käsittelyn aikana strategiajohtaja Arto Rantaa ja HR-palvelupäällikkö Päivi Salosta, jotka poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.