Henkilöstöjaosto, kokous 12.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Hyvinvointialueen työehtosopimus

Valmistelija

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Perustelut

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskunta ja SOTE ry:n hyväksyivät maanantaina 3.10.2022 valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen. Sovintoehdotuksen mukainen erillissopimus kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. 

Hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaan SOTE ry hyväksyy kesäkuussa kunta-alalle saadun työmarkkinaratkaisun kokonaisuudessaan. Lisäksi sovittiin siitä, miten SOTE-sopimukseen kuuluvien työntekijöiden palkkoja yhteensovitetaan uusilla hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä.

Osana sovintoa sovittiin myös kertakorvauksesta tietyille koronapotilaita hoitaneille ammattilaisille. 600 euron kertapalkkio maksetaan erikseen määritellyissä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä toimiville ja koronapotilaita valmiuslain aikaisissa erityisolosuhteissa hoitaneille SOTE-sopimuksen piirissä oleville.

Sopimuksessa sovittiin myös siitä, että hoitajien ja esihenkilöiden työoloja ja työkykyä seurataan järjestelmällisesti yhdessä. Lisäksi SOTE-sopimuksen yleistyöajassa työskentelevät saavat mahdollisuuden ruokailla työvuoron aikana työajalla. Aiemmin tämä mahdollisuus on ollut vain jaksotyöaikaa tekevillä.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.