Henkilöstöjaosto, kokous 12.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pöytäkirjan tarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Henkilöstöjaoston päätöksen 13.4.2022 (§ 8) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Sami Kymäläinen ja Klaus Myllymäki. Varalla Petteri Hinkka ja Pilvi Kärkelä. 

Päätös

Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa Sami Kymäläinen ja Klaus Myllymäki sekä Keijo Kaleva § 56.