Henkilöstöjaosto, kokous 12.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Anu Valkama ja Mari Keronen ovat osallistuneet työvuorosuunnittelun pilottiin. Kuullaan heidän kokemuksiaan työvuorosuunnittelun pilotista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

 

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijoina § 56 käsittelyn aikana pääluottamusmies Anu Valkamaa ja pääluottamusmies Mari Kerosta, jotka poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.