Henkilöstöjaosto, kokous 12.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tietojohtaminen

Valmistelija

  • Emil Ackerman, Tietoarkkitehti, emil.ackerman@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueella valmistellaan yhtenäistä tietojohtamisen toimintamallia. Esityksessä kuvataan Pirkanmaan hyvinvointialueen tietojohtaminen mukaan lukien lähtötilanne, tarpeet, visio, strategia ja sisäinen organisoituminen. Lisäksi tarkastellaan tietojohtamisen henkilöstönäkökulmaa. Asiaa esittelevät tietojohtaja Emil Ackerman sekä HR-suunnittelija Sini Tenhovuori. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijoina § 55 käsittelyn aikana tietojohtaja Emil Ackermania ja HR-suunnittelija Sini Tenhovuorta, jotka poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.