Henkilöstöjaosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 HR-ICT-valmistelun tilannekatsaus

Valmistelija

  • Paula Vehkala, paula.vehkala@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueelle tulee käyttöön HR-järjestelmien kokonaisuus, mikä pohjautuu nykyisiin sairaanhoitopiirin järjestelmäratkaisuihin. Järjestelmäkokonaisuuden keskiössä on CGI:n toimittaman Prima palkanlaskennan järjestelmä ja siihen liittyvät keskeiset sähköisen ilmoittamisen välineet. CGI:n HR-järjestelmä kokonaisuuden lisäksi hyvinvointialueella käytetään Titania- ja Numeron-työvuorosuunnittelujärjestelmiä sekä matka- ja kululaskujen käsittelyssä Visman toimittamaa M2- järjestelmää.

Siirtyvän henkilöstön sähköiset tietojen siirrot, (konversiot) palkkaohjelmasta toiseen saataneen tehtyä marraskuun loppuun mennessä. Kertymätietoja kerätään vielä alkuvuonna 2023 sekä palvelussuhteiden palkkaan vaikuttavia historiatietoja siirretään vielä lisäkonversioilla helmikuussa 2023. Priman konversiolataukset on ajoitettu tehtäväksi neljässä eri vaiheessa.

Siirtojen jälkeinen muutoksenhallinnan aika on luovuttavasta organisaatiosta riippuen 2,5 - 6 kuukautta. Muutoksenhallintaa tehdään luovuttavissa organisaatioissa, jotka vastaavat myös tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Integraatiot on priorisoitu palkanmaksun näkökulmasta ja nämä ovat suurimmaksi osaksi testausvaiheessa. 

Henkilöstöjaoston kokouksessa käydään läpi tarkemmin HR-järjestelmien tilannetta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin § 71 aikana asiantuntijana kehittämispäällikkö Paula Vehkalaa.