Henkilöstöjaosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöohjelman tilannekatsaus

615/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Markkula, kehittämispäällikkö, anne.markkula@pirha.fi

Perustelut

Henkilöstöohjelma on yksi Pirkanmaan hyvinvointialueen tärkeimmistä toimintaohjelmista: se on hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva strateginen ohjausasiakirja ja tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista henkilöstön keinoin. Henkilöstöohjelma 2023-2025 perustuu hyvinvointialueen strategiaan ja siinä määriteltyihin strategisiin kärkiteemoihin, arvoihin ja palvelulupaukseen. Henkilöstöohjelma sisältää henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet.

Henkilöstöohjelma toimii strategisen henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarajohtamisen ohjaavana työvälineenä – se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle ja määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Henkilöstöohjelma ennakoi henkilöstöä koskettavia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Henkilöstöohjelma luo ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Henkilöstöohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta.

Hallintosäännön mukaan henkilöstöjaosto valmistelee henkilöstöohjelman aluehallitukselle, jonka on tarkoitus hyväksyä henkilöstöohjelma kokouksessaan 12.12.2022. Henkilöstöohjelman luonnosta käsitellään henkilöstöfoorumilla 9.11.2022, yhteistoimintaelimessä 16.11.2022 ja henkilöstöjaostossa 30.11.2022.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja linjaa henkilöstöohjelman valmistelua. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana HR-palvelupäällikkö Päivi Salosta § 66 käsittelyn aikana.

Valmistelija

Anne Markkula, kehittämispäällikkö, anne.markkula@pirha.fi

Perustelut

Henkilöstöohjelma on yksi Pirkanmaan hyvinvointialueen tärkeimmistä toimintaohjelmista: se on hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva strateginen ohjausasiakirja ja tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista henkilöstön keinoin. Henkilöstöohjelma 2023-2025 perustuu hyvinvointialueen strategiaan ja siinä määriteltyihin strategisiin kärkiteemoihin, arvoihin ja palvelulupaukseen. Henkilöstöohjelma sisältää henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet.

Henkilöstöohjelma toimii strategisen henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarajohtamisen ohjaavana työvälineenä – se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle ja määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Henkilöstöohjelma ennakoi henkilöstöä koskettavia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Henkilöstöohjelma luo ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Henkilöstöohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta.

Hallintosäännön mukaan henkilöstöjaosto valmistelee henkilöstöohjelman aluehallitukselle. Henkilöstöohjelman luonnosta käsiteltiin henkilöstöfoorumilla 9.11.2022, yhteistoimintaelimessä 16.11.2022 ja henkilöstöjaostossa 30.11.2022.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana HR-palvelupäällikkö Päivi Salosta  § 66 käsittelyn aikana. 

§66 käsittelyn keskustelun pohjalta Teija Liimatainen lupasi järjestää yhteistoiminnallisen keskustelutilaisuuden palvelutarvelähtoisestä työvuorosuunnittelusta.

Valmistelija

  • Anne Markkula, kehittämispäällikkö, anne.markkula@pirha.fi

Perustelut

Käydään läpi tilannekatsaus henkilöstöohjelman seurannan ja arvioinnin tueksi suunnitelluista mittareista.

HR-suunnittelija Sini Tenhovuori esittelee asiaa kokouksessa. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin § 72 aikana asiantuntijana HR-suunnittelija Sini Tenhovuorta.