Henkilöstöjaosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut.