Henkilöstöjaosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

 Henkilöstöjaosto päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksen ajaksi henkilöstöpäällikkö Hanna Koivistolle.