Henkilöstöjaosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstökertomus 2022

3350/2023

Valmistelija

  • Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Perustelut

Henkilöstökertomus kertoo hyvinvointialueen valmisteluhenkilökuntaan liittyvää tietoa tilikaudelta 2022. Henkilöstökertomus täydentää tilikaudelta laadittua hyvinvointialueen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Henkilöstökertomuksessa on kuvaus henkilöstöä koskevista tunnusluvuista, työhyvinvoinnista, työsuojelusta ja muista olennaisista asioista. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 henkilöstökertomus on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto päättää

  • merkitä tiedoksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja Taina Niiranen esitteli lyhyesti Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 henkilöstökertomuksen.