Henkilöstöjaosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.  

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Taina Anneli, Tuomisto Timo, varalle Nyman Anne, Rytky Heidi.

Päätös

Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Taina Anneli, Tuomisto Timo, varalle Nyman Anne, Rytky Heidi.