Henkilöstöjaosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tiedoksi merkittävät

Perustelut

Tiedoksi Valviran ja aluehallintovirastojen ohje Hyvinvointialueella on ensisijainen valvontavastuu iäkkäiden palvelujen henkilöstömitoituksen riittävyydestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.