Henkilöstöjaosto, kokous 9.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Pirkanmaan hyvinvointialueen rekrytoinnin yleiset periaatteet

619/2022

Valmistelija

  • Anne Markkula, kehittämispäällikkö, anne.markkula@pirha.fi
  • Heta Periviita, heta.periviita@pirha.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan henkilöstöjaoston hyväksyy rekrytoinnin yleiset periaatteet, jotka sisältyvät resurssienhallinnan käsikirjaan. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on olla vetovoimainen, työntekijöistään huolta pitävä ja pitovoimainen työnantaja. Hyvinvointialue tarjoaa työntekijöilleen monipuoliset urakehitysmahdollisuudet ja mahdollisuuksia jatkuvaan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Organisaation menestys perustuu kykyyn houkutella parhaita osaajia avoinna oleviin työtehtäviin. Hyvän työnantajakuvan ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa panostusta ja kehittämistä. Hyvä työnantajakuva rakentuu tai murenee jokaisessa asiakaskohtaamisessa sekä oman henkilöstön arjen työssä ja vuorovaikutuksessa. Hyvä työnantajamaine syntyy hyvistä teoista ja johtamisesta arjen työssä, joka houkuttelee ja sitoo osaavia työntekijöitä. 

Rekrytointimarkkinoinnilla sekä hyvinvointialueen rekrytointikäytännöillä on suuri merkitys siinä, millaiseksi työnhakijat kokevat ja näkevät hyvinvointialueen työnantajana. Työhön hakuprosessi, työssä aloittaminen ja työhön perehdyttäminen ovat kohtia, joissa työnantajan tulee onnistua. Rekrytointipalveluilla ja rekrytoivilla esihenkilöillä sekä koko uuden työntekijän vastaanottavalla työyhteisöllä on kaikilla merkittävä rooli hyvän työnantajakuvan rakentamisessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto hyväksyy rekrytoinnin yleiset periaatteet. 

Päätös

Henkiöstöjaosto merkitsi tiedoksi rekrytoinnin yleisten periaatteiden valmistelun tilannekatsauksen. 

Kokouskäsittely

Asian esittelijä henkilöstöjohtaja Taina Niiranen muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi rekrytoinnin yleisten periaatteiden valmistelun tilannekatsauksen. 

Merkittiin, että kuultiin HR-palvelupäällikkö Teija Liimataista § 65 käsittelyn aikana.